CO-CREATE
OUR FUTURE WELLBEING

Tillsammans vill vi forma ett smart samhälle med välfärdstjänster där digital teknik ökar egenförmågan hos individen. Vill du vara med och lösa faktiska utmaningar från offentlig sektor eller har en lösning du vill testa i verkliga förhållanden?

CO-CREATE
OUR FUTURE WELLBEING

Tillsammans vill vi forma ett smart samhälle med välfärdstjänster där digital teknik ökar egenförmågan hos individen. Vill du vara med och lösa faktiska utmaningar från offentlig sektor eller har en lösning du vill testa i verkliga förhållanden?

UTVECKLING AV FRAMTIDENS DIGITALA HÄLSOTJÄNSTER

2018 blev Compare och Värmland vinnare i Vinnväxt-tävlingen för initiativet DigitalWell Arena. En 10-årig satsning i syfte att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster.

Läs mer

UTVECKLING AV FRAMTIDENS DIGITALA HÄLSOTJÄNSTER

2018 blev Compare och Värmland vinnare i Vinnväxt-tävlingen för initiativet DigitalWell Arena. En 10-årig satsning i syfte att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster.

Läs mer

Filmen om DigitalWell

Varför är DigitalWell en viktig satsning för framtiden? Se vad de involverade i Värmland tycker.

Filmen om DigitalWell

Varför är DigitalWell en viktig satsning för framtiden? Se vad de involverade i Värmland tycker.

Hoppa till verktygsfältet