HAR DU EN DIGITAL IDÈ SOM KAN FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN?  

DigitalWell kan erbjuda olika stödtjänster beroende på hur långt du kommit i din process och om du driver företag eller är privatperson. Stödtjänsterna hjälper dig från koncept till tjänst/produkt, redo för kommersialisering och implementering. Några av tjänsterna kräver att du är verksam inom Värmland eller Dalarna.

För dig som har en idé i tidig fas

Vi kan erbjuda hjälp med att verifiera behovet av din idé genom våra kontaktvägar in till offentlig sektor. Börja gärna med att själv se om din idé matchar något av de case vi redan arbetar med, då det redan finns ett uttryckt intresse från offentlig sektor att hitta nya lösningar för dessa. Behöver du rådgivning för att komma vidare med din idé? Vi samarbetar även med Almi Företagspartner som har erfarna rådgivare för att utveckla din idé.

När din idé kommit lite längre och ett tydligt koncept finns

(du kan svara på de flesta av följande frågor)

Marknaden

 • Det finns en väl genomarbetad lista över alternativa lösningar på marknaden.
 • Det finns ett verifierat behov och en verifierad marknad.
 • Det finns inga uppenbara marknadshinder.
 • Möjliga kanaler för att få ut lösningen på marknaden är identifierade.

Erbjudandet

 • Det är sannolikt att det går att tillverka och leverera erbjudandet.
 • Prisbilden verkar realistisk.
 • Lösningen verkar vara ny för marknaden eller ny för världen.
 • Det är sannolikt att erbjudandet skapar större värde än befintliga erbjudanden
 • Det finns en visualisering eller modell

Verksamheten

 • Affärspotentialen är identifierad och stor.
 • Det finns tillväxtpotential och skalbarhet.
 • Konceptet är socialt och miljömässigt hållbart.
 • Det finns kompetenser med tid att genomföra innovationsprojektet.
 • Det är trovärdigt att resurser/finansiering finns eller förväntas kunna erhållas.

När din idé har kommit så pass långt att den har formaliserats som ett tydligt koncept kan vi erbjuda möjligheten att ta del av Almi Företagspartners mentorprogram i 6 månader.  Din mentor blir då vår samarbetspartner Tieto. Företaget har stor erfarenhet att arbeta med offentlig sektor och med välfärdsteknik. Inom programmet finns även möjlighet att ta del av olika kunskapshöjande seminarier.

Vid detta stadie finns även möjlighet att få stöd för att utveckla och testa prototyper och lösningar. Du kan få tillgång till kunskap om vilka krav och förutsättningar som kommer ställas på din lösning, som tex kunskap om integrationer, interoperabilitet, legala villkor, GDPR och upphandlingar.

När din idé är i behov av tester eller testbädd

Du kan få hjälp att sätta upp behovsspecifika tester eller testmiljöer. Vi utvecklar kontinuerligt nya stödtjänster inom DigitalWell. Kontakta en av våra processledare för att se vad just du kan få för stöd inom satsningen.