I fokus

Här förklarar vi begrepp som är viktiga beståndsdelar för att digitalisera välfärden och hur vi använder dem i DigitalWell. Vi lyfter intressanta personer som är engagerade i projektet och delar med oss av information och kunskap som vi tycker är relevanta för att tillsammans digitalisera välfärden.

Möt teamet i DigitalWell

Alla har de en sak gemensamt - tillsammans med företag, universitet, offentlig sektor och civilsamhälle jobbar de för framtidens hälsosamhälle. Här lär du känna teamet i DigitalWell lite närmare.

klicka här

DigitalWell + Friskvården i Värmland

Tillsammans mes DigitalWell utvecklar Friskvården i Värmland ett digitalt verktyg som ska hjälpa personer att förändra sina levnadsvanor. Hör Birgitta Sjökvist, verksamhetschef för Friskvården i Värmland, berätta mera.

Läs mer

"Bra möjlighet att knyta värdefulla kontakter"

Klara Jonsson, IT-konsult på Altran, jobbar för att skapa en miljö där företag, innovatörer och offentlig sektor ska kunna utveckla framtidens hälsotjänster i DigitalWell.

Läs mer

DigitalWell + Karlstads universitet

Vilka är det som är engagerade i DigitalWell? Vad jobbar de med just nu och vilka möjligheter ser de med satsningen? Denna gång möter vi Charlotte Bäccman, lektor i psykologi på Karlstads universitet.

SE HELA INTERVJUN

DigitalWell + Karlstads kommun

Vilka är det som är engagerade i DigitalWell? Vad jobbar de med just nu och vilka möjligheter ser de med satsningen? Denna gång möter vi Thomas Wernerheim, IT-koordinator på Karlstads kommun.

SE HELA INTERVJUN

Vad är innovationsekosystem?

Är det möjligt att samla offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle under ett tak för att gemensamt driva innovation och lösa samhällsproblem? Låt oss se närmare på vad ett innovationsekosystem innebär.

Läs mer

DigitalWell + Experio Lab

Vilka individer är det som är engagerade i DigitalWell? Vad jobbar de med just nu och vilka möjligheter ser de med satsningen? Denna gång möter vi Per Hanning på Region Värmland, som jobbar inom verksamheten Experio Lab.

Läs mer

Vad innebär tjänstedesign och tjänsteinnovation?

Det blir allt viktigare att förstå användarens behov och vad det är som skapar värde. Här reder vi ut begreppen tjänstedesign och tjänsteinnovation.

Läs mer

Innovations- och testmiljö formas i Värmland

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för individen. Detta förutsätter tvärsektoriell samverkan och utveckling med användaren i fokus.

Läs mer

DigitalWell + CTF

Vilka individer är det som är engagerade i DigitalWell? Vilken roll har de och vilken effekt kommer projektet att ha för Värmland? Denna gång möter vi Linda Bergkvist på CTF vid Karlstads Universitet.

Läs mer

Vad innebär en testbädd?

Begreppet testbädd, testmiljö eller innovationsarena används ofta inom verksamheter i offentlig sektor. Men vad är en testbädd, hur bidrar testbäddar till innovation och på vilket sätt används det i DigitalWell?

Läs mer

Vad innebär Quadruple Helix?

Vi pratar om att vi jobbar i Quadruple Helix, men vad betyder det egentligen? Magnus Bårdén, VD för Compare, reder ut begreppen och berättar om varför vi väljer att jobba på detta sätt.

Läs mer

Nya vägar inom offentlig upphandling

Offentlig upphandling är inte en nytt ämne på agendan, men däremot har mycket nytt hänt på denna front den senaste tiden. DigitalWell genomförde nyligen ett seminarium inom detta område och har nu sammanfattat lärdomarna här.

Läs mer

DigitalWell + Invencon

"DigitalWell +" är en serie där vi intervjuar de olika aktörerna inom satsningen. Vilka individer är det som är engagerade i DigitalWell? Vilken roll har de och vilken effekt kommer projektet att ha för Värmland? Först ut är Invencon i Karlstad.

Läs mer

Vad innebär OPI?

Allt oftare diskuteras OPI, Offentligt-Privat Innovationspartnerskap i upphandlingssammanhang. Men vad innebär OPI, och när och varför ska man använda det? Och kommer det användas inom ramen för DigitalWell?

Läs mer

3 snabba med Summit and Friends

Under kickoffen för DigitalWell gjorde Summit and Friends en föreläsning om hur vi tänker stort med satsningar som DigitalWell. Hur skapar vi wow - effekten? Hur bygger man regional attraktionskraft?

Läs mer

Vad innebär en öppen innovationsmiljö?

DigitalWell ska resultera i en öppen innovationsmiljö där forskning, näringsliv, samhälle och offentlig verksamhet gemensamt bidrar till behovsstyrda innovativa lösningar som skapar samhällsnytta och tillväxt.

Läs mer