Tillsammans utvecklar vi lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Vi tar oss an utmaningar från den offentliga sektorn i Värmland och Dalarna.

Här kan du läsa om våra pågående case inom DigitalWell

Läs om hur inval av case i DigitalWell går till

KONTAKTA PROCESSLEDARE