Här kan du först läsa om hur inval av case i DigitalWell går till.

Inlämningsformulär

  • Ange datum för inlämnande av beskrivning
  • Ange vilken organisation och ev förvaltning/enhet som du tillhör.
  • Beskriv på vilket sätt du har förankrat behovet i organisationen.
  • Dra filer hit eller
    Bifoga dokument som beskriver behovet ytterligare.

 

Läs om våra villkor för deltagande i DigitalWell när ett case blivit invalt