Ett 30-tal representanter från Karlstad universitet, näringslivet och det offentliga fanns på plats under ”DigitalWell Break-In”- en smygtitt på den nya lokalen för samskapande av digitala hälso- och välfärdstjänster på Karlstad Innovation Park.

Josephine Schapiro, projektledare för DigitalWell, med en av de QR-koder som gjorde det möjligt att få en bild av lokalen även i AR, augmented reality.

Här ska alla Digitalwells intressenter kunna mötas. Vikten att få input och engagemang från många olika aktörer betonades bland andra av Cherin Nilsson, från den digitala innovationsbyrån Sticky Beat.

– Ordet innovation får väldigt många att tänka på teknik. Men det vi har märkt är att innovation är människor. Så fort vi ska utveckla något nytt så börjar vi med människor, sa Cherin Nilsson.

– Vi har upptäckt att det är människor som är superkraften som gör digitala tjänster bra.

Exempel som rockar

Ett lyckat exempel är spelet Rocka munnen, som Sticky Beat tagit fram tillsammans med reklambyrån Bulldozer åt Folktandvården. En ofta tråkig upplevelse, föräldrar som ska borsta tänderna på sina barn, blev plötslig rolig och appen har redan laddats ner 150 000 gånger.

– Hur många är kreativa och innovativa här inne? frågade Cherin Nilsson, och fick lite spridda handuppräckningar i publiken.

– Alla är det, för vi är människor! Rym inte från det ansvaret, omfamna det.

Sedan fick alla deltagare chansen att visa prov på just det. Tillsammans fick de i uppgift att hitta på innovativa lösningar för att höja livskvaliteten för Cherins dementa väninna – med en budget på 250 kronor. Förvånansvärt många konkreta, och högst genomförbara förslag, poppade snabbt upp i arbetsgrupperna. Allt från handarbeten via återvunnet material till promenader i bekanta miljöer och biovisning med kända bilder och dofter.


Fredrik Svensson, vd på Redpill Linpro, berättade om hur samarbete i öppen kod, Open Source, kan ge innovationer snabb spridning.

Öppenhet som alla vinner på

Nästa man att inspirera om samskapande var Fredrik Svensson, vd på Redpill Linpro. Hans syn är att utveckling av nya, digitala tjänster i Open Source ofta blir både snabbare, billigare och med oändliga spridningsmöjligheter.

Ett sådant exempel är hur Alingsås kommun utvecklade en ny skolportal i Open Source. Inte bara blev kommunens eget behov tillfredsställt – andra kommuner kan använda sig av samma lösning. En typ av skalbarhet som förhoppningsvis skulle kunna ge stor effekt även inom andra delar av välfärden.

En knäckfråga som ställdes var dock problemet med vem som tar ansvar för drift och ägande av de nya digitala tjänsterna, när varken företag eller det offentliga initialt vill. Fredrik Svensson tror att DigitalWells systerplattform, DigitalWell Arena, skulle kunna ta den rollen, åtminstone tills en ny aktör ser värdet av att tjänsterna skalats upp.

– Jag tror att DigitalWell Arena kan vara en katalysator, sa Fredrik Svensson.

Förhoppningsvis ska båda talarnas exempel på värdet med en öppen arbetsmetod locka många att komma till DigitalWells lokal för samskapande. Bygga prototyper, få hjälp att utveckla sina egna idéer eller hjälpa till att utveckla andras.


Liselott Larsson och Birgitta Hjerpe, från Region Värmland, skickade med ett budskap på klotterplanket.

Två av besökarna som gick från smygpremiären med en positiv känsla var Liselott Larsson och Birgitta Hjerpe. De jobbar båda med verksamhetsutveckling av e-tjänster i Region Värmland.

– När vi är ute och ska presentera e-tjänster i vården handlar mycket om transformation. De som berörs behöver känna sig inkluderade och att de är med och bidrar. Därför försöker vi samla på oss metoder som ger delaktighet, sa Liselott Larsson.

Att förutsättningarna finns för att uppnå resultat är de säkra på.

– I Värmland är vi bland de bästa i landet på att visa vårdinformation. 70 procent av värmlänningarna har loggat in på sitt konto på 1177, så vi har goda förutsättningar att lyckas, sa Birgitta Hjerpe.

  • Planen är att portarna till lokalen – DigitalWell co-lab – ska slås upp runt årsskiftet, mer information kommer inom kort på DigitalWells sajt. Här kan du också hitta case som du kan engagera dig i, eller komma med helt nya idéer på vilka nya välfärdstjänster du skulle vilja se i Värmland.

Mer info:

Josephine Schapiro, project manager

+46 (0)73 026 24 01

josephine.schapiro@compare.se

Sandra Dalåsen, event coordinator

+46 (0)730-25 71 29

sandra.dalasen@compare.se