Framtidens digitala kompetens är en av de viktigaste frågorna inom Compares Vinnväxtinitiativ DigitalWell Arena. Arbetsmarknadsrapporten 2019 från Nackademin bekräftar att digitaliseringen kommer att påverka arbetsmarknaden och leder till att det växer fram nya yrken som kombinerar kunskaper, färdigheter och förmågor från flera olika områden. Detta innebär även nya krav på utbildningar för att möta behoven på framtidens arbetsmarknad.

Läs hela artikeln här.