Det nya stödet om funktionskrav ska komplettera upphandlingsmyndighetens befintliga stöd, och erbjuder en introduktion till funktionskrav, praktiska råd, idéer på principer och vad som är viktigt att tänka på.

Funktionskrav öppnar upp för olika lösningar och på så sätt har fler företag möjlighet att lämna anbud. Genom att beskriva vad man vill uppnå istället för hur, öppnar man upp för kreativitet, utveckling och innovation.

Läs hela artikeln här.