Studien, som pågick under sex månader, undersökte astmapatienter uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick utöver den traditionella behandlingen på vårdcentralen tillgång till det digitala stöd- och behandlingsprogrammet Astmakollen medan den andra inte fick det.

Patienterna som använde Astmakollen fick förbättrad astmakontroll och lungfunktion jämfört med den andra gruppen som inte använde det digitala stödet.

Läs hela nyheten här.