Innovation by Design kan vara en hands on-metod för att jobba med innovation. Den utgår från människan och alla hennes behov, perspektiv och drömmar. Den gör idéer konkreta genom visualiseringar och prototypbyggande.

Metoden Innovation by design underlättar att vi skapar systemlösningar, det vill säga att vi designar en rad lösningar som bildar ett system. Exempel på innovationer vilka är system är BVC, Über och AirBnB.

För att göra innovationsarbetet greppbart måste vi skapa konkreta bilder och prototyper som vi kan interagera med. Det enklaste sättet att kommunicera våra idéer är att göra dem till bilder, gärna en serie med bilder som förklarar hur lösningen fungerar. Alla ser samma sak och kan tillsammans tänka utifrån samma utgångspunkt. Visualisering är det första steget i arbetet som man sedan utvecklar genom att skapa digitala lösningar som sedan kan testas.

Vad är en digital prototyp?

En prototyp är en lösning, en idé som vi ger konkret form. Det kan vara en skiss eller ett program, det viktiga är att det är något som användaren kan interagera med. Vi använder prototyper för att tänka. Vi gör en prototyp för att sedan interagera med den och som utgångspunkt för att tänka kring problemet, användaren och möjliga lösningar.

Vad är prototypfasen?

Att prototypa handlar om att få ut idéer ur våra huvuden och ut i den fysiska världen. En prototyp kan vara allting som tar fysisk form: en vägg med post-it lappar, rollspel, ett fysiskt område, ett objekt, ett interface eller till och med en berättelse i form av en storyboard.

Utförandet eller nivån på prototypen ska vara i nivå med utvecklingen i projektet. I tidiga skeden ska prototypen vara enkel och gå snabbt att sätta samman, så att vi lär oss så snabbt som möjligt. Senare i processen blir prototyperna mer avancerade och utförligare. Kom ihåg att innovationsarbete handlar om att lära sig.

Varför skapar vi prototyper?

Traditionellt ses prototypande som ett sätt att testa funktionalitet. Men prototypande används av en mängd olika skäl:

  • Öka förståelsen av användaren.
  • Utforska: Build to think. Att göra som bas för tänkande, det vill säga att bygga prototyper som sedan blir utgångspunkt för att tänka kring problem/utmaning och lösningar.
  • Testa: Skapa prototyper och samtidigt utveckla en kontext där man testar och förfinar lösningar.
  • Inspiration: Inspirera andra (i teamet, användare, kunder, finansiärer m.fl.) genom att konkretisera vår vision.

Gör så här

  1. Skapa en storyboard. Utveckla kartan över användarsituationen. Fyll sedan i de kritiska punkterna och skapa storyboards för dessa med lösningar som du genererat.
  2. Bygg en prototyp. Använd storyboards för att skapa en prototyp. Är det en digital prototyp som en hemsida eller annat, använd Key note eller Power Point för att skapa en dummie på ett enkelt och snabbt sätt.

Simplicity Rules

Har du större resurser eller om projektet kräver speciallösningar, bygg dessa men kom ihåg: “keep it simple”. Prototypfasen handlar om att testa flera idéer och att inte låsa sig vid den första idén. Därför ska du göra enkla lösningar så att du kan bygga flera prototyper och testa dem på kort tid –  “moore is more”. En prototyp är en digital simulering eller demo för en produkt eller tjänst som gör det möjligt att testa dina antaganden och utforska en produkt innan den byggs. Digitala prototyper kan spara tid och pengar om de baseras på verifierad data, vilket är grunden för bra produktutveckling.

 

Tänk på att…

  • # En prototyp kan vara allt från pappersritningar, ett rollspel, lego eller en fullt fungerande webbplats.
  • # Prototypen får misslyckas – men ska ge ett lärande.
  • # Bygg prototyper tidigt i processen – så att du misslyckas snabbt och tidigt.
  • # Med prototyper kan du samla in feedback från användare medan du fortfarande planerar och utformar ditt tjänstekoncept