Till att börja med är fokus på en säkrare hantering av läkemedel och recept. På grund av man inom vården hanterar många känsliga personuppgifter har eHälsomyndigheten prioriterat säkerhetsfrågan och kräver att kommuner, landsting, regioner och privata aktörer i Sverige ansluter sig till identitets- och behörighetsfederationen Sambi senast november 2019. Nu har flera kommuner i Värmland valt att använda sig av en ombudstjänst via Svensk e-identitet för att ansluta sig till Sambi.

– Vi har inte börjat använda Sambi än, men jag ser väldigt positivt på att vi har gått in i arbetet, säger Rolf Åström, tidigare utvecklingsledare för eHälsa i Region Värmland.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om Sambi – federationen