Hur ser processen ut?

Processen i DigitalWell hanterar både utmaningar från offentlig sektor och nya idéer från entreprenörer. Den består av tre steg: Invalsprocessen, Designprocessen och Utvecklingsprocessen.

 

Hur fungerar invalsprocessen?

Inval av utmaningar: Vi utreder att behoven och utmaningarna ligger inom ramen för vad projektet ska hantera. Därefter identifierar vi vilka aktörer som behöver bidra och gör en bedömning av grundförutsättningarna för att det ska kunna bli en lyckad process via en riskanalys. Läs mer om hur invalet går till.

Inval av tjänste- och produktidéer: Vi utreder att idéerna ligger inom ramen för vad projektet ska hantera. Därefter identifierar vi hur idén kan få del av projektets resurser, beroende på hur långt den kommit.

DigitalWell processen visualiserad

Hur fungerar Designprocessen?

Här använder vi oss av ”Double diamond” metoden som är en erkänd metod inom tjänstedesign för att fördjupa oss i utmaningarna utifrån användarnas behov och tillsammans generera lösningar på dem.

  • Första diamanten – tydliggöra behovet

Här definierar vi behovet hos användaren och skapar djupare insikter för at vi sedan ska kunna utveckla lösningar som skapar värde för användaren. Vi gör det bland annat med hjälp av intervjuer, workshops och observationer.

  • Andra diamanten – ta fram lösningar

Här ligger fokus på att hitta lösningar till behovet. Genom att ha säkerställt behovsbilden efter första diamanten kan vi börja generera idéer som sedan ska landa i ett användbart koncept.

Alla får vara med och ta del av och bidra i detta arbetet! Läs om villkoren för deltagande i DigitalWell

 

Hur fungerar Utvecklingsprocessen?

Denna del tar vid där konceptet är fastställt och vi är redo att börja utveckla prototyper. Vi fortsätter att ha användaren i fokus genom hela processen, men här blir det även viktigt att verifiera kraven från både produktions – och marknadsperspektiv för att undvika innovationsgapet, och därmed öka möjligheterna för en lyckad implementering och kommersialisering av produkt/tjänst.

 

De fyra grundprinciperna

DigitalWell-processen bygger på fyra viktiga principer som ger en stark grund  när vi tillsammans skapar framtidens digitala välfärdstjänster.

  • Quadruple Helix

Detta innebär samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle som delar kunskap med varandra skapar möjligheter för innovativa lösningar.

  • Tjänstedesign

Tjänstedesign handlar om tekniker och metoder som gör det möjligt att förstå användarens önskemål, krav och mål. Genom att säkerställa behovet och involvera användaren genom hela i processen kan vi utveckla långsiktiga, värdeskapande och användarvänliga tjänster.

  • Öppen Innovationsmiljö

I en öppen innovationsmiljö samverkar vi över orgaisationsgränser där idéer, erfarenheter, kompetens utifrån tas emot från olika aktörer enligt Quadruple Helix genom hela utvecklingen. Öppen innovation stimulerar att så många nya idéer som möjligt genereras (och värderas) i samarbete med andra.

  • Innovationsgapet

Många nya lösningar når idag aldrig marknaden. Genom att förutse potentiella risker och fallgropar, tidigt validera och verifiera lösningarna kan vi undvika att hamna i innovationsgapet och istället bygga över det. Då får vi lösningar som går implementera och kommersialisera.