Våra case

Vi jobbar med flera case just nu, som alla befinner sig i olika skeden av processen. Här kan du läsa mer om de case som vi gått vidare med efter invalsprocessen och varför vi tycker att dessa är viktiga att ta oss an.

Digitalt förändringsstöd

Personer som är i behov av att ändra sina levnadsvanor kan inte alltid klara detta själva och behöver därför stöd i denna förändring. Det handlar om att stötta en beteendeförändring där forskningen idag styrker att täta kontakter ökar framgången.

Läs mer

Caset om Robyn (Finsam)

Hur kan vi öka samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommun och landsting, vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av stöd från de olika myndigheterna samtidigt?

Läs mer

Att hitta rätt

Patienter och anhöriga upplever att det är svårt att hitta inne på CSK och andra enheter i länet. Hur kan vi ta fram ett digitalt komplement till skyltning, så att alla patienter kan känna sig förberedda och trygga inför sitt besök?

Läs mer

Vägledning i staden

Personer med kognitiva svårigheter har inte alltid förmågan att ta emot information, vägledning och stöd som den är utformad i staden idag. Hur kan vi erbjuda stöd för vägledning i staden för dessa användare?

Läs mer

InforCare

Vård som utförs av anhöriga och andra frivilliga ökar. Det innebär risker för ökad ojämlikhet, ökade sjukskrivningar, ökad börda och sämre ekonomi för anhöriga. Hur kan vi synliggöra och stärka de anhörigas position i samhället och inom vården?

Läs mer

Lämna in förslag

Jobbar du inom offentlig sektor och har förslag på utmaningar som vi kan ta oss an tillsammans?

Läs mer