Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Besökare upplever att det är svårt att hitta inne på CSK och andra enheter i länet. De informationsskyltar som finns idag räcker inte till. Patienter efterfrågar idag papperskartor. Att anmäla sig i receptionen tar tid både för besökare och personal, och självbetjäning fungerar inte alltid på alla enheter i länet.  Detta kan skapa en ökad stress, både innan och i samband med besöket. Patienter kommer sent till sina besök, eller uteblir. Om fler kan ta sig till rätt ställe på egen hand kan resurser användas till att hjälpa dem med större behov.

Målformulering

Målet med caset är att patienterna ska känna sig trygga inför sitt besök och på egen hand hitta rätt.

Problemformulering

Besökare upplever att det är svårt att hitta inne på CSK och andra enheter i länet. Detta kan skapa en ökad stress, innan och i samband med besöket. Patienter kommer sent till sina besök, eller uteblir.

Behovsägare

Region Värmland

Typ av case

Designprojekt inom ramen för DigitalWell