Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Besökare upplever att det är svårt att hitta inne på CSK och andra, liknande vårdenheter i länet. De informationsskyltar som finns idag räcker inte till. Att anmäla sig i receptionen tar tid för både besökare och personal. Dessutom fungerar inte alltid självbetjäningen på alla enheter i länet.  Detta kan skapa en ökad stress, både innan och i samband med besöket. Patienter kommer sent till sina besök eller uteblir helt. Om fler kan ta sig till rätt ställe på egen hand kan resurser användas till att hjälpa dem med större behov.

Det här har hänt i caset

Personal på regionen har genomfört intervjuer med besökare, patienter samt personal på CSK. Intervjuerna kompletterades med att personal på regionen fick simulera ett besök med nedsatt syn, samt att de fick ta del av statistik över hur många som ringer in och frågar efter vägen till specifika mottagningar på CSK. Därefter genomfördes en workshop med representanter från Röda korset, Karlstads universitet, Karlstads kommun och Region Värmland. Syftet var att bearbeta materialet och skapa förståelse för patientresan mellan hemmet och vårdbesöket. Sedan arbetade en mindre grupp på regionen tillsammans med Compare för att ta fram en persona. Det är en fiktiv person som är representativ för målgruppen. De mål, insikter, beteenden och utmaningar som finnns togs också med i personan.

Vår utmaning

Hur kan vi hjälpa besökare att känna sig trygga, få dem att förstå vart de ska och hjälpa dem hitta till rätt plats i tid. Samma plats kan ha olika benämningar, och besökaren kan dessutom ha svårt med det svenska språket och vill ha bekräftelse att hen är på rätt väg.

Det här ska vi göra nu

I augusti kommer vi att jobba med att ta fram idéer under en workshop, utveckla enklare prototyper under ett ”hackaton” och därefter utföra användartester. Dessa event kommer att vara öppna för företag och allmänheten att delta i och vi kommer att informera mer om dessa under hösten.

Behovsägare

Region Värmland

Kontaktperson

Malthe Vesström, Process Leader, DigitalWell
+46 (0)72 530 36 88
malthe.vesstrom@compare.se

 

Information & resultat från Co-Design Sprint (PDF)

Anmälan till Prototyp- och testlab

Kim är ca 22-45 år. Kim är van vid att snabbt ta till sig ny teknologi, men då hen ständigt matas med ny information från alla håll så fokuserar Kim ofta bara på ”vad ska jag göra nu?”. Kim är ofta stressad för att få ihop vardagen och tycker ofta att hen har lite eller ingen tid. Kim kan ha besökt sjukhuset tidigare men besöker olika avdelningar med lång tid mellan gångerna. Kim som snart ska bli förälder för första gången kommer dessutom att besöka en hel del nya avdelningar inom kort.

Demographics: Kim är 27 år, nyinflyttad till Munkfors från Holland

Identifiers: Kim är renlevnadsmänniska

Interests: Kim är intresserad av naturliv och självhushållning

Location: Kim bor i ett egetrenoverat torp i utkanten av Munkfors