Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Detta case handlar om att stötta en beteendeförändring för personer som är i behov av att ändra sina levnadsvanor. Motivationen är då en viktig faktor för framgång och här kan ofta mer stöd behövas. Idag har dessa individer endast fysiska möten med Friskvården i Värmland, och det är detta vi nu vill hitta ett komplement till. Kanske kan ett digitalt hjälpmedel stötta i att fler kan behålla dessa hälsosamma levnadsvanor även i förlängningen?

Detta har hänt i caset

Friskvården i Värmland (FiV) höll tidigt i en fokusgrupp med personalen för att få en bättre inblick av problembilden. Här deltog även forskare från Karlstads universitet och processledare från DigitalWell. Vi insåg tidigt att de bäst lämpade undersökande metoderna i detta case var de av mer individuell karaktär.

Vi började med ”7-dagarsboken” där vi tog fram en dagbok som besökare på FiV fick ta sig hem under en vecka. Här hade vi möjligheten att följa dem i vardagen och få en inblick i de olika aspekterna av denna komplexa utmaning. Detta följdes av intervjuer med individer där vi kunde fördjupa oss i frågor kring välmående, motivation och tankarna kring den egna hälsan. Baserat på insikter från dessa metoder och forskning inom området som vi tagit del av, skapade teamet en persona. En fiktiv person som är representativ för målgruppen. Det är denna person som vi tar med oss i nästa fas, där vi börjar med idégenerering.

Den utforskande fasen avslutades med att ta fram en frågeställning (behovsbild) som blir kärnan i vår utmaning; det är denna utmaning vi ska hitta en lösning till.

Vår utmaning

Hur kan vi hjälpa denna individ att öka tilltron till sin förmåga att bli mer fysiskt aktiv och fokusera mer på sin hälsa? Hen har ett behov av ett personligt stöd för att nå sina mål.

Det här ska vi göra nu

I augusti kommer vi att jobba med att ta fram idéer under en ”design sprint”, utveckla enklare prototyper och därefter utföra användartester. Dessa event kommer att vara öppna för företag och allmänheten att delta i och vi kommer att informera mer om dessa under hösten.

Behovsägare

Friskvården i Värmland

Kontaktperson

Marika Martin, Process Development Designer, DigitalWell
+46 (0)73 028 81 68
marika.martin@compare.se

 

Information & resultat från Co-Design Sprint (PDF)

Anmäl dig till prototyp- och testlab 16 sep