Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Idag är det omkring 1,3 miljoner anhöriga som vårdar och stöttar en närstående, och detta är en ständigt ökande siffra. Den åldrande befolkningen är en av våra största samhällsutmaningar idag, samtidigt som personalbristen inom vården ökar.

De anhöriga riskerar förutom ökade sjukskrivningar, ökad börda och sämre ekonomi att känna sig förbisedda i kontakten med vården. De upplever att de får för stort ansvar att koordinera vården och omsorgen runt sina närstående och saknar stöd i detta.  Exempelvis finns en osäkerhet kring vem de ska kontakta, hur vårdprocessen går till samt hur sjukdomsförloppet ser ut.

Målformulering

Genom digitala lösningar, ge anhöriga och frivilliga förbättrad livskvalitet och ökade möjligheter att stötta sina närstående i hemmet eller på distans. 

Behovsbild

Anhöriga som vårdar och stöttar närstående vill känna sig sedda, informerade och få en välfungerande dialog med vård och omsorg.

Behovsägare

Region Värmland

Kontaktperson

Josephine Schapiro, Project Manager, DigitalWell
+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se