Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an? 

Med en växande åldrande befolkning efterfrågar allt fler äldre tillgång till välfärdsteknik. För många äldre personer är självständighet och rätten att själv kunna fatta beslut viktig. Dock finns intrycket att det är stora olikheter i tillgången till – och information kring välfärdsteknik mellan kommuner samt handledare i kommuner. 

Välfärdsteknik erbjuder redan idag olika lösningar inom bland annat tillsyn och service. I dagsläget behöver äldre vända sig till sin kommun eller regionen för att få ta del av informationen. De är då beroende av hur biståndshandläggare/förskrivare hanterar ärendet och upplever då ofta att de inte får göra aktiva och trygga val. Personer i behov av välfärdsteknik ska inte uppleva att de bor på fel sida om kommungränsen för att få tillgång till den välfärdstekniska lösning som hade passat individen bäst.  

Målformulering

Ökad nöjdhet hos personer med behov av välfärdsteknik, samt tillgänglighet till samma information kring utbud av välfärdsteknik överallt inom Dalarna. 

Behovsbild

Göra välfärdstekniken tillgänglig för äldre personer i Dalarna på jämlika villkor. Val och beslut ska utgå från individen och dennes anhöriga.

Behovsägare

Region Dalarna

Kontaktperson

Malthe Vesström, Process Leader, DigitalWell
+46 (0)72 530 36 88
malthe.vesstrom@compare.se