Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Personer med nedsatt kognitiv förmåga kan inte alltid ta till sig information, vägledning och stöd på det viset som den är utformad i staden. De behöver anpassad information och anpassat stöd för att klara sig på egen hand. Det är en stor grupp av människor som påverkas. ”Vägledning i staden” skulle kunna erbjuda de här människorna större trygghet och inkludering i samhället. Samtidigt kan det också bidra till en högre grad av egenförmåga och självständighet. Om vägledningen kan ske digitalt i högre grad frigörs också resurser hos offentlig sektor, samt leder till ökad trygghet och ökat oberoende också hos anhöriga.

Detta har hänt i caset

Vård och Omsorgsförvaltningen (VOF) i Karlstads kommun hade ett bra underlag kring problematiken redan från början, men vi stärkte upp detta med några kompletterande intervjuer. Användare fick berätta om en vanlig dag och vilka utmaningar som finns när man rör sig i samhället. Det var både lärorikt och intressant att få ta del av deras historier. För att lära känna gruppens användare ytterligare höll vi ett par workshops där vi gick igenom materialet vilket sedan summerades i form av personas. Du kan läsa dessa här: SARA och SIMON.

Då vi hade lärt känna Sara och Simon satte vi samman två workshops där vi arbetade med idéer om tjänster som skulle kunna lösa deras problematik. Fokus låg på digitala tjänster som skulle vara lätta att använda och förstå. I alla våra workhops har vi haft med oss personer som representerat användare, VOF, företag, forskningen samt processledare från DigitalWell.

Vår utmaning

Hur kan vi, genom digitala verktyg, hjälpa personer med nedsatt kognitiv förmåga att skapa strategier för ökad självständighet, när de rör sig i samhället?

Det här ska vi göra nu

Nästa steg är att förverkliga idéer. Hur ska och kan dessa tjänster faktiskt fungera?

För att komma vidare i detta case är VOF i Karlstads kommun mycket intresserade av att skapa ett samarbete med ett eller flera företag som skulle vilja ta sig an denna utmaning. Just nu finns en utlysning från Vinnova där man som företag har möjlighet att få finansieringsstöd. För mer information kontakta:

Behovsägare

Karlstads kommun

Kontaktperson

Josephine Schapiro, Project Manager, DigitalWell
+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se