Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Personer med nedsatt kognitiv förmåga kan inte alltid ta till sig information, vägledning och stöd på det viset som den är utformad i staden. De behöver anpassad information och anpassade stöd för att klara sig på egen hand. Det är en stor grupp av människor som påverkas, och ett stöd för vägledning i staden skulle kunna erbjuda människor större trygghet och inkludering i samhället, högre grad av egenförmåga och självständighet. Om vägledningen kan ske digitalt i högre grad frigörs också resurser hos offentlig sektor, samt leder till ökad trygghet och ökat oberoende också hos anhöriga.

Målformulering

Målet med detta case är att personer med nedsatt kognitiv förmåga, och deras anhöriga, ska uppleva ökad självständighet.

Behovsbild

Hur kan vi genom digitala verktyg hjälpa personer med nedsatt kognitiv förmåga att skapa strategier för ökad självständighet?

Behovsägare

Karlstad Kommun

Typ av case

Designprojekt inom ramen för DigitalWell